Bijdrage Staten­voorstel Beleids­kader sport en bewegen 2021-2025


‘Sport en bewegen geeft nieuwe energie’

14 april 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is blij met het voorstel dat voorligt. Zeker nu is duidelijker dan ooit hoe belangrijk het is dat mensen kunnen sporten en bewegen om gezond te blijven. Ook is de Partij voor de Dieren blij met de duurzaamheidsambities die uitgesproken worden in het document.

In het beleidskader staat wel genoemd dat kunstgrassportvelden nog niet altijd even duurzaam zijn, maar vervolgens is niet uitgewerkt hoe deze nog verduurzaamd gaan worden (blz 12). De Partij voor de Dieren merkt daarbij op dat het niet duidelijk is op hoeveel sportvelden in de provincie nog gebruik wordt gemaakt van het rubbergranulaat dat negatieve effecten heeft op de gezondheid van sporters. Bovendien zorgen deze korrels voor milieuvervuiling in de vorm van microplastics wanneer zij buiten het veld terechtkomen*. Ook de velden waar gebruik gemaakt wordt van TPE-korrels (kunststofkorrels) in plaats van rubbergranulaat, zorgen voor een afgifte van microplastics in het milieu**. De PvdD merkt op dat het niet duidelijk is op hoeveel velden in totaal nog gebruik wordt gemaakt van rubbergranulaat of TPE-korrels. Wat mijn fractie al wel weet is dat binnen de gemeente Utrecht alleen al op 61 kunstgrasvelden gebruik wordt gemaakt van TPE-korrels (nav vragen gemeenteraadsfractie PvdD februari 2021). Gezien dit aantal, lijkt het ons dat er meer sportvelden in de provincie liggen die niet duurzaam zijn. Onze vraag aan de gedeputeerde is, kan de gedeputeerde toezeggen de gemeentes erop te wijzen om ook kunstgrasvelden gezonder te maken door ze te verduurzamen? Dus geen gebruik van rubbergranulaat of TPE-korrels.

Dank u wel.

* https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/nieuwe-kankerverwekkende-stoffen-aangetroffen-in-rubbergranulaat
** https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-korrels-en-gif-van-dat-gras-af

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Verlengen studiefase programma toekomst N201

Lees verder

Bijdrage Statenvoorstel Provinciale Voedselagenda 2021-2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer