Bijdrage Verlengen studiefase programma toekomst N201


14 april 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren kan zich vinden in het voorliggende voorstel om een jaar extra de tijd te nemen, omj zorgvuldig kijkend naar de effecten op het gebied van milieu, leefbaarheid en veiligheid. Aan de wens de N201 aan te pakken ligt onder andere ten grondslag de verwachting dat het verkeer op deze route zal gaan toenemen. Dit is door de coronacrisis nog maar de vraag. Een jaar uitstel kan ook hier mogelijk meer inzicht in bieden.

De aanpak van de N201 omvat diverse deelprojecten, wat besluitvorming ingewikkeld maakt. Toch zouden een aantal van de voorgestelde maatregelen alvast te nemen zijn. Denk hierbij aan quick wins op het gebied van fiets en openbaar vervoer.

Maar we lezen dat, ook al zouden alle voorkeursvarianten uitgevoerd worden, de snelweg A2 bij Loenersloot een knelpunt blijft. Naar wij hebben begrepen wil Rijkswaterstaat hier niets aan doen. Kan de Gedeputeerde dit toelichten? De Partij voor de Dieren pleit ervoor af te zien van verdubbeling van het aantal rijstroken komend vanaf de A2 helemaal tot óp de Loenerslootseburg. Het dorp kent op deze terreinen namelijk al een hoge belasting en de inwoners maken zich grote zorgen over de voorliggende plannen die meer overlast zouden betekenen.

Voorzitter, tot slot loopt er momenteel een onderzoek naar het verlagen van de maximumsnelheid op provinciale wegen tot 60 km/u. De Provinciale Commissie Leefomgeving pleitte er eerder dit jaar voor, om de maximumsnelheid op wegen door natuurgebieden standaard 60 km/u te maken en openbaar vervoer en andere, duurzamere vormen van mobiliteit sterk te stimuleren. Dit kan de Partij voor de Dieren alleen maar beamen. We zien daarom graag dat dit advies wordt meegenomen in de verlengde studiefase.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage SV Omgevingsvisie en Interim Omgevingsverordening

Lees verder

Bijdrage Statenvoorstel Beleidskader sport en bewegen 2021-2025

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer