Bijdrage Staten­voorstel Provin­ciale Voed­sel­agenda 2021-2023


14 april 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren kan zich goed vinden in de voedselagenda en de uitvoeringsagenda die voorligt. Het is enorm van belang om onze voedselketens korter, transparanter en circulair te maken. Op deze manier wordt goed zichtbaar waar ons eten vandaan komt en bovendien zorgt een circulair voedselsysteem met kortere ketens voor een lagere milieubelasting. Ook in de passage betreffende de Green Deal Duurzame Catering, in het document 'Uitvoeringsprogramma Voedselagenda 2021' kan de Partij voor de Dieren zich erg goed vinden, maar zij observeert ook een gemiste kans.

Het is duidelijk dat de provincie op vele manieren betrokken is bij initiatieven en kennisuitwisselingen die bijdragen aan duurzamere en gezonde voeding. Het lijkt de Partij voor de Dieren dan ook niet meer dan logisch dat wij als provincie hierin het juiste voorbeeld geven en de huidige kennis over duurzaam en gezond voedsel in de praktijk brengen. Een eerste stap is gezet door de opdracht aan Greendish om de bedrijfscatering te verduurzamen. Echter, deze verduurzaming blijft wat de Partij voor de Dieren betreft nog te nauw gefocust op slechts de locatie en het transport van het voedsel, in plaats van de daadwerkelijke voeding. Daarom dient Partij voor de Dieren (mede ondertekend door GroenLinks) de motie ‘Carnivoor? Geef het door!’ in, zodat we als provincie standaard duurzame en gezonde voeding zullen aanbieden. In 2019 hebben wij al deze motie eens ingediend. Onze mening is, dat de Voedselagenda nieuwe kansen biedt. Gedeputeerde gaf in de commissievergadering aan, dat er voor de catering gewerkt wordt vanuit de Schijf van vijf. Maar de schijf van vijf zegt ook: “minder vlees en meer plantaardig”. Daarnaast geeft de motie aan, dat er gekozen kan worden voor vlees of vis, bij voorkeur biologisch. Onze motie past dus mooi bij de uitgangspunten van de Schijf van Vijf. En nog belangrijker: zo geven wij als provincie het goede voorbeeld. Daarom dienen wij in het kader van de voedselagenda opnieuw onze motie in.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvoorstel Beleidskader sport en bewegen 2021-2025

Lees verder

Bijdrage Instrumentenkader uitvoering Groene Contouren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer