Bijdrage Staten­voorstel Cultuur- en Erfgoed­pro­gramma 2020-2023


3 juni 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is blij dat dit programma nu voor ligt. We kunnen er niet omheen: de cultuursector wordt hard geraakt door de coronacrisis. Zeker financieel, maar ook ongespeelde concerten, theaterstukken en dansvoorstellingen zijn verloren gegaan. Dat wat onze samenleving zo rijk maakt, wat inspireert, doet verbazen en ons troost. Iets waar we, juist nu, misschien wel meer behoefte aan hebben dan ooit.

Voorzitter wij vinden het nu vooral belangrijk om de cultuursector - die al zoveel bezuinigingsslagen te verduren heeft gehad, ook in economisch betere tijden - om die sector zekerheid te bieden.

Wat wel meer aandacht verdient in dit voorstel is wat de Partij voor de Dieren betreft de uitwerking van duurzaamheid. Het wordt nu alleen gekoppeld aan monumenten, terwijl dit wat ons betreft veel breder getrokken kan worden in de cultuursector. Gelukkig zien we ook dat er culturele instellingen zijn die daarin voorop lopen. Daarbij kunnen zij ook bewustwording creƫren bij bezoekers. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Maar uit een rapport dat vorig jaar is verschenen van de Boekmanstichting en Bureau 8080, blijkt dat er ook nog veel kansen op het gebied van duurzaamheid onbenut blijven. Is GS bereid om de culturele sector te helpen om de komende jaren verder te verduurzamen?

Voorzitter, afrondend: dit voorstel kan rekenen op onze steun.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Statenbrief stand van zaken coronacrisis

Lees verder

Bijdrage Kaderbrief 2021-2024

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer