Bijdrage Kader­brief 2021-2024


8 juli 2020

Voorzitter,

De turbulente ontwikkelingen van de afgelopen tijd hebben grote gevolgen voor ons allemaal en vragen een flinke mate van flexibiliteit. De Partij voor de Dieren heeft er dan ook begrip voor dat het College komt met een Kaderbrief, in plaats van de gebruikelijke Kadernota.

We vinden het positief dat het college in corona- en stikstofcrisis vooral in kansen en mogelijkheden denkt en dat de duurzame ambities voorop blijven staan. Dit is wat de Partij voor de Dieren betreft ook de enige weg uit de crisis.

Voorzitter, de manier waarop we met dieren omgaan, maakt ons letterlijk ziek. En door de manier waarop we onze economie hebben ingericht, kon het corona uitgroeien tot een pandemie. Maar het ontstaan en verloop van covid-19 kan niet los gezien worden van die andere crises waar we mee te maken hebben: de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis.

Wetenschappers hebben ons gewaarschuwd voor het gevaar van een pandemie, maar we waren toch niet voorbereid. Dit geldt nog sterker voor de klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis. Het is daarom belangrijker dan ooit om vast te houden aan duurzame ambities. We kunnen het ons niet veroorloven economische groei blijvend ten koste te laten gaan van onze leefomgeving.

Het toont ons nog meer de noodzaak voor een landbouw gericht op kleinschaligere productie en lokale afzet. En voorzitter, als er dan toch gewerkt wordt aan een provinciale voedselagenda, waarom dan deze zaken niet combineren? Wij dienen daarom een motie in, waarin we het college oproepen om de Green Deal Voedselbossen te ondertekenen. Deze Green Deal is al door 4 andere provincies ondertekend en het zou mooi zijn als de provincie Utrecht daarbij aansluit. Dit convenant is bedoeld om knelpunten in beleid weg te nemen en kennis over voedselbossen te vergroten. Voedselbossen zijn hotspots voor biodiversiteit, bieden kansen voor klimaatmitigatie en educatie en bovendien vormen zij nieuwe verdienmodellen voor boeren, waarbij korte productieketens en lokale afzet de uitgangspunten vormen.

Voorzitter, we zien ook kansen ontstaan op het gebied van mobiliteit. Een ruime meerderheid van de Utrechtse werknemers zou ook na de coronacrisis deels thuis willen blijven werken, in ieder geval deels, zo blijkt uit verschillende enquĂȘtes. Ook het college heeft al eerder aangegeven thuiswerken blijvend te willen stimuleren en kan wat ons betreft hierin mooi het goede voorbeeld geven. We dienen dan ook een motie in om thuiswerken structureel te borgen en te faciliteren voor ambtenaren van de provincie Utrecht. Deze motie is mede-ingediend door de Partij van de Arbeid.

Dank u wel.