Bijdrage SV Jaar­stukken 2020


7 juli 2021

Voorzitter,

Omdat de inschatting was dat we bij de Kadernota de nodige spreektijd zouden behoeven, wil ik mij beperken tot 1 aspect uit de 477 bladzijden tellende Jaarstukken. Bij het lezen van dit soort stukken kom je soms een woord tegen waarvan je het bestaan niet kende. Zo ook hier voorzitter. Op bladzijde 79 kwam ik een nieuw werkwoord tegen, namelijk: afkreeften. Nooit van gehoord, en het betekent kennelijk het wegvangen van kreeften.


Voorzitter, Is dit een voorbode van nog meer zelfverzonnen werkwoorden met betrekking tot zaken waar de provincie zich mee bezighoudt? Komen we in de volgende jaarrapportage bijvoorbeeld ook afganzen, afhazen, afzwanen en afzwijnen tegen? Ik ben benieuwd! Overigens voorzitter staat er vermeld dat na het afkreeften wordt overgegaan op ecosysteemherstel. En hier zit nou net het probleem! De provincie zou niet moeten inzetten op afkreeften, maar op water toegankelijk maken voor natuurlijke vijanden zoals snoek, snoekbaars en paling. Want in een ecologisch evenwicht kunnen deze vissen zorgen voor het afkreeften. Dat evenwicht is er nu niet en de mens is daar de oorzaak van met al die polderkunstwerken, zoals de talloze peilschotten om zo ongeveer op perceelniveau het waterpeil te kunnen reguleren.
Uit recent onderzoek bleek dat 40% van al ons water niet meer toegankelijk is voor de paling, omdat met zo’n 60.000 obstakels (stuwen, gemalen en sluizen, Nederland de meeste hindernissen heeft van Europa en dat driekwart van de vispassages geen paling doorlaat. Van de 100 palingen die achtereenvolgens 4 vispassages proberen te passeren, komt er slechts 1 aan op de eindbestemming. Dus voorzitter, voordat we van de rivierkreeft een geldverslindend oogkleppenproject maken al la de muskusrat, laten we eerst maar eens zorgen dat de natuur haar werk kan doen. En laten we vooral ook eens omdenken, en accepteren dat een dier zich in ons land kan vestigen in plaats van een spastisch en geforceerd onderscheid te blijven maken tussen inheems en exotisch en er vervolgens een bestrijdingsinstrumentarium op los te laten.

Daarom wil ik een motie indienen, getiteld: ‘Paling de polder in’. Het dictum luidt: - Samen met de Utrechtse waterschappen te inventariseren welke wateren in onze provincie ontoegankelijk zijn voor de paling (%), - Hiervan terugkoppeling te geven aan PS, - En zo nodig met een voorstel te komen om de Utrechtse wateren zoveel als mogelijk weer toegankelijk te maken voor de paling.

Voorzitter, dank u wel.