Commis­sie­bij­drage SV Regionale Ener­gie­stra­tegie (RES) 1.0 regio U16


15 september 2021

Voorzitter,

Dank aan de opstellers van het RES 1.0 document voor de regio U16. We hebben er helaas wat langer op moeten wachten, maar voor ons ligt ter besluitvorming dan toch een mooi en omvangrijk stuk. Gelet op de redenen voor de opgelopen vertraging, is het mooi om te zien hoe het belang van samenwerken tot uitdrukking wordt gebracht in het document. Genoemd als een van de redenen van de opgelopen vertraging, is het goed doorlopen van het participatieproces, dat ook door corona ongetwijfeld de nodige uitdagingen heeft gekend. Maar zoals al eerder gezegd, staat of valt de energietransitie met draagvlak, dus het is goed om te lezen hoe de regio U16 middels bijvoorbeeld 50% lokaal eigendom en financiële participatie in energieprojecten door omwonenden, de positieve gevolgen van de transitie merkbaar wilt maken. En fijn hoe de diverse lokale participatiemogelijkheden uitgebreid inzichtelijk zijn gemaakt in de bijlage.
Wat ons verder in positieve zin opviel, was de stellingname van de regio U16 tegen het verspreiden van desinformatie over duurzame energie en de oproep aan de landelijke overheid nut en noodzaak van de energietransitie krachtig te onderstrepen. Wat de Partij voor de Dieren betreft geldt die oproep voor alle politieke gremia.

Er is in het document voldoende aandacht voor innovatie. Ook is men eerlijk over het feit dat het niet haalbaar is bepaalde technologieën op te nemen in de energiemix voor de korte en middellange termijn. Daarom is het wel een beetje een gemiste kans dat er, net als overigens in de documenten van de RES regio’s Amersfoort en Food Valley, niet zo veel aandacht is voor innovatie bij reeds bewezen technologieën. Ik noem wederom de toepassing van zonnecellen in bijvoorbeeld dakpannen, gevels of andere objecten en technologische toepassingen om botsingen tussen vogels/vleermuizen en windmolens te verminderen dan wel voorkomen. Over dieren gesproken, er is niet zoveel aandacht voor biodiversiteit als gehoopt. Gelukkig heeft PS voor de zomer een motie aangenomen, die GS extra oproept het belang van biodiversiteit te benadrukken in gesprekken met RES-partners, want in het U16-document staat eigenlijk alleen geschreven dat onderzocht wordt onder welke voorwaarden zonnevelden een positief effect op biodiversiteit kunnen hebben. Dit gaat om zon op land, maar gelet op de plannen voor zonnevelden op bijvoorbeeld de Haarrijnse Plas, wordt dit ook onderzocht voor zon op water, is mijn vraag aan de gedeputeerde?
Tot slot, sommige gemeenten binnen de U16 hebben windmolens uitgesloten op hun grondgebied. Zonder in te willen gaan op specifieke gevallen, wil ik nog wel benoemen dat er we niet geheel aan ontkomen om meer windenergie op te nemen in de energiemix. Als elke gemeente windenergie zou uitsluiten, komt de netcapaciteit sneller aan zijn grenzen en zullen we het bod van 1,8 twh niet halen.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage SV Jaarstukken 2020

Lees verder

Bijdrage Nedereindse Plas en recreatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer