Bijdrage Neder­eindse Plas en recreatie


22 september 2021

Voorzitter,

Wij zijn blij dat de recreatieve potentie van het gebied erkend wordt, evenals de hoge biodiversiteitswaarde. Versterking hiervan kan uiteraard op onze instemming rekenen. Omdat er een lange tijd zit tussen de behandeling in de commissie en PS, hebben we wel nog een vraag. Tijdens de commissie kregen we een tweetal toezeggingen: om ecologisch onderzoek deel te laten zijn van de afwegingen omtrent drijvende zonnepanelen en het onder de aandacht brengen bij de gemeente Utrecht om de mogelijkheden ten aanzien van aquathermie te verkennen. We vroegen ons af of er wellicht al iets te melden valt ten aanzien van de toezeggingen. Dank u wel.

Wat betreft de motie van de SP, waarin verzocht wordt de natuur te ontzien en het boven recreatie te prioriteren, spreken wij onze steun uit.

Dank u wel.