Bijdrage inten­si­vering en verduur­zaming bedrij­ven­ter­reinen


22 september 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren is blij dat we middels dit statenvoorstel verstandig proberen om te gaan met onze schaarse ruimte. Het is niet meer dan logisch om te kijken hoe bestaande bedrijventerreinen beter benut kunnen worden, voordat er nog meer groene ruimte opgeofferd wordt. Mijn fractie steunt dan ook van harte dit voorstel en hoopt dat er naast intensivering en verduurzaming ook de nodige vergroening plaatsvindt.

Ik vraag mij wel af of het effect van de coronapandemie voldoende benoemd wordt. Er wordt gesteld dat het op dit moment nog geen effect heeft op de bedrijfsruimtemarkt. Dit terwijl in de kantorenmarkt slechts 1 op de 10 werknemers aangeeft weer fulltime naar kantoor te willen zodra dit weer veilig kan. Grote bedrijven verwachten daarbij dat een kantoor meer de functie van ontmoetingsplek dan werkplek zal gaan aannemen. Voorzitter, hoewel het effect van corona al wel zichtbaar is op de kantorenmarkt en niet de bedrijfsruimtemarkt, kan ik mij toch niet voorstellen dat het in de zeer nabije toekomst niet ook een effect hierop gaat hebben. Het is goed dat we dit gaan monitoren. Ik vraag mij af in hoeverre de aanhoudende schaarste van de bedrijfsruimtemarkt en de verminderde ruimtevraag van de kantorenmarkt gekoppeld kunnen worden. Bestaat die flexibiliteit, en zo niet, hoe kunnen we hier meer flexibiliteit in aanbrengen?

Daarnaast worden we in het rapport van de PARK gewezen op de impact van logistieke XL-locaties. Dit soort locaties zorgen voor een ‘verdozing’ van het landschap. De locaties zijn – zoals hun naam al doet vermoeden – erg groot en passen in hun huidige vorm niet in onze bestaande bedrijventerreinen. De Partij voor de Dieren is blij om te horen dat de provincie niet staat te springen om meer van dit soort locaties. Wel lijkt het ons nuttig om te onderzoeken op welke duurzame wijze zou zo'n logistieke locatie toch op een bestaand bedrijventerrein zou kunnen landen.

Tenslotte wil mijn fractie graag haar dank uitspreken voor de toezegging om de blue ports in gedachten houden als optie voor duurzame logistiek. Want duurzame mobiliteit is iets dat zeker niet mag ontbreken bij de verduurzaming van bedrijventerreinen.

Dank u wel.