Bijdrage SV Begroting 2022


10 november 2021

Voorzitter,

“Alles van waarde, is weerloos”, zo schreef de Nederlandse dichter Lucebert in 1974. Het sluit mooi aan bij de reden waarom de Partij voor de Dieren is opgericht: een stem geven aan de stemlozen en opkomen voor dat wat kwetsbaar is. Uiteraard zijn dit de dieren, die zich niet kunnen verdedigen tegenover het jachtgeweer van een jager of uitbuiting in de bio-industrie. Maar het geldt ook zeker voor de bomen, planten, het milieu, het klimaat, het ecosysteem waar wij als mensen onderdeel van uitmaken.
Maar de mensheid is in haar expansiedrift nauwelijks te stuiten. Want voorzitter, zeg nou zelf, de staat van onze planeet, van het klimaat, van de natuur in Nederland, is alarmerend slecht. Met de klimaatcrisis, biodiversiteitscrisis, stikstofcrisis en de coronacrisis als meest urgente voorbeelden, kun je stellen dat we als mensheid van de ene crisis in de andere rollen.

Laten we toch zuiniger omgaan met hetgeen we al hebben. Laten we economische belangen eens niet de hoogste prioriteit geven en laten we eens niet aan al het immateriële een prijskaartje willen hangen. Een dier, een boom, een ecosysteem heeft elk haar eigen intrinsieke waarde. Maar hoe belangrijk we dit ook zeggen te vinden, wat gebeurt er zodra men een huis, een weg, of een voetbalveld wil aanleggen? Dan staat een boom ineens in de weg. Dan moet een das maar ergens anders haar burcht gaan bouwen. Op dat moment moet de natuur wijken, met de gedachte dat het ergens anders wel weer gecompenseerd kan worden.

Maar, voorzitter, de Partij voor de Dieren is van mening dat natuur moeilijk te verplaatsen of compenseren valt. De meest duurzame manier van bomen herplanten, is dan ook door ze in de eerste plaats niet te kappen. Wanneer een bos verdwijnt, verdwijnt ook het ecosysteem en dat krijg je niet zomaar terug. Bij Amersfoort zijn 1500 bomen gekapt voor de aanleg van de Westelijke Ontsluiting. Zoals het er nu echter naar uitziet, gaat die hele Ontsluiting er niet eens komen. Maar de bomen zijn al weg, het leefgebied van de das is al verstoord, kortom het leed is al geschied.
Bij de vliegbasis Soesterberg leeft een groot deel van de Nederlandse populatie veldleeuweriken. Daarover heb ik al gerefereerd en hoef daar hier nu niet weer over te beginnen.

In plaats van rücksichtlos bomen te kappen en er na afloop achter te komen dat er toch nog dieren in leefden, met de nadruk op leefDEN, zoals in Bilthoven gebeurde, kan het ook anders voorzitter. Toen de gemeente Nieuwegein er bijvoorbeeld achter kwam dat in de bomen die zij wilde kappen ransuilen leefden, werden de werkzaamheden stilgelegd. Chapeau. Ook het feit dat de Provinciale Staten uitspraken haas en konijn van de lijst met vrij bejaagbare soorten te willen halen, verheugde onze fractie zeer.

Het zijn echter maar een paar lichtpuntjes. Want ondertussen worden er bijvoorbeeld bij kasteel Haarzuilens nijlganzen afgeschoten. Omwonenden zijn hierover niet actief geïnformeerd, terwijl het afschot volgens eigen zeggen soms vlak bij hun huizen plaats vindt. Bovendien is het onbegrijpelijk dat dit gebied ingericht wordt als ideaal leefgebied voor de ree, maar deze vervolgens ook wordt afgeschoten, om het aantal aanrijdingen met auto’s te verminderen. Maar voorzitter, doorkruist de ree het territorium van de automobilist of doorkruist de weg waarover de automobilist rijdt, het territorium van de ree?
Naast het afschieten van talloze dieren, blijft ook de massale bomenkap maar doorgaan. Er ligt weliswaar een plan om 600.000 bomen bij te planten in de provincie, maar wij willen toch graag nog even bevestigd krijgen van de gedeputeerde dat het hierbij om nieuwe bomen gaat, en niet om herplant. Anders schiet het natuurlijk niet op met het realiseren van meer natuur in Utrecht.

Voorzitter, mede omdat het vandaag Nationale Boomfeestdag is en de voorzitter eerder vandaag in Leersum een check heeft overhandigd voor de aanplant van nieuwe bomen, dienen wij een motie in. Het dictum hiervan luidt dat de eerder genoemde 600.000 bomen ook echt nieuwe bomen moeten zijn.

Concluderend voorzitter: wat betreft dieren, bomen en natuur is de Partij voor de Dieren niet gerustgesteld door deze Programmabegroting.

Dank u wel.