Bijdrage Toekom­stige samen­werking binnen het Plas­sen­schap Loos­d­recht en het recre­a­tie­schap Stichtse Groen­landen


Staten­voorstel in Provin­ciale Staten

9 februari 2022

Voorzitter,

Ik hecht er belang aan om bij dit onderwerp aan te geven dat we tegen de privatisering van natuur zijn. We hebben gezien hoe dit fout gaat bij het Henschotermeer. Het is van belang dat we hier aandacht voor blijven houden in de toekomstige samenwerkingsvormen en dat we het met elkaar hebben over hoe we de toekomst van recreatie zien, in relatie tot de natuur en de toegankelijkheid ervan voor mens en dier.

Ik denk dat daarbij de motie van de SGP en JA21 behulpzaam kan zijn, dus deze kunnen wij waarschijnlijk steunen. Maar wel indachtig de uitwisseling die ik net met de heer Westerlaken had. Dus een open houding en zoals de heer Westerlaken het zei: doel voorop en dan naar de beste vorm kijken. De motie van de PVV gaan we goed bestuderen. De heer Derksen zei namelijk interessante woorden over bomenkap in relatie tot Staatsbosbeheer.