Bijdrage vernieuwing regionale tramlijn


24 september 2018

Bijdrage Provinciale Staten 24 september 2018, agendapunt 10, Statenvoorstel aanvullend budget vernieuwing regionale tramlijn

Voorzitter,

In de toelichting van het Statenbesluit over het sluiten van halte Merwestein staat: ‘We verwachten een weerstand vanuit de lokale publieke opinie en in (een deel van de) politiek Nieuwegein.’ Dat is een understatement geweest; de gemeenteraad heeft afgelopen donderdag unaniem tégen dit plan gestemd. Een van de redenen die er worden opgegeven in het rapport opgesteld door Goudappel Coffeng, is dat het station is verloederd en hierdoor missen de gebruikers een gevoel van sociale veiligheid.

De Partij voor de Dieren is van mening dat verloedering niet wordt tegengegaan door het weghalen van voorzieningen. Verloedering stop je door een stad, wijk of buurt en zeker een station, te renoveren en veiliger, groener, schoner en mooier te maken. Kost het veel geld? Een miljoen euro is natuurlijk een hoog bedrag maar als GS in een recent verleden een beetje hadden opgelet, hadden we 42 stations kunnen aanpassen naar de nieuwe eisen van de trams, plus de omgeving van deze stations kunnen aanpakken.

Daarnaast wil GS dat we wederom de portemonnee trekken voor tekorten die moeten worden aangevuld. In het statenvoorstel staat ook de mooie zin ‘We beseffen dat het tekort op dit project kort volgt op eerder gemelde overschrijding voor het project Uithoflijn. Hierdoor kan een beeld ontstaan dat OV-projecten onbeheersbaar lijken’. Hierdoor KAN het beeld bestaan dat OV projecten onbeheersbaar zijn? Hieruit BLIJKT dat OV projecten onbeheersbaar zijn. De Gedeputeerde weet dat PS wel zal instemmen met al deze kostenoverschrijdingen, inmiddels kapot gegooid met tegenslagen van miljoenen en miljoenen. We kunnen niet meer terug, en staan elke keer voor een voldongen feit. Komt dit omdat GS niet kan rekenen of omdat de “markt” weet dat we 'malle pietje' zijn: we niets anders kunnen dan met elke kostenoverschrijding akkoord gaan en maar blijven betalen? Ik mag hopen dat het gehele college en hun coalitiepartners door de kiezer volgend jaar, wel hard worden aangepakt.

Laat de gebruikers van dit station, de huidige en toekomstige inwoners van deze wijk niet de dupe worden van het slechte beleid van deze GS. Doe de nodige aanpassingen aan het station en help de gemeente Nieuwegein met het opknappen van de omgeving. Daarom de volgende motie: 'Ondersteun opknapbeurt Merwestein.'

Voorzitter,

ik dank u wel.

Femke Merel van Kooten