Bijdrage Versterking lokale jour­na­listiek


Staten­voorstel in Provin­ciale Staten

23 maart 2022

Voorzitter,

Wanneer de lokale journalistiek onder druk staat, komt ook onze democratie onder druk te staan. Het is van belang dat lokale media hun werk kunnen blijven doen en kritische journalistiek kunnen blijven leveren. We zien momenteel in Rusland helaas wat er gebeurt als dat niet mogelijk is.

Ook in onze provincie staan lokale media onder druk, al is dat uiteraard om geheel andere redenen. Zo kampen diverse lokale media met niet toereikende financiƫle middelen, waardoor zij hun werk minder goed kunnen doen. Daarom is het goed dat er een mediafonds wordt opgericht om hen financieel te ondersteunen. De vormgeving van dit mediafonds verdient nog wel finetuning. Is de gedeputeerde bereid meer duidelijkheid te geven over de finetuning van het mediafonds?

Wat betreft het amendement van JA21 over de politieke onafhankelijkheid van de leden van dit fonds: de Partij voor de Dieren kan zich daarin vinden, maar vraagt zich af of alleen bij politieke onafhankelijkheid de onafhankelijkheid van de leden is gewaarborgd.

De Partij voor de Dieren vindt het goed dat er in het voorstel staat dat publicaties voor iedereen gratis toegankelijk zouden moeten zijn, zodat inwoners zich financieel niet gehinderd voelen zich te (laten) informeren. Uiteindelijk komt dit ten goede aan ons allemaal. Daarnaast hopen wij dat het op te richten mediafonds ook aandacht heeft voor creatieve en innovatieve jonge journalisten, bijvoorbeeld door studenten journalistiek te helpen bij het vinden van een stage of door het kunnen opdoen van werkervaring.

Kortom: de Partij voor de Dieren is blij met dit Statenvoorstel. Utrecht laat zien de lokale journalistiek een warm hart toe te dragen.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Visie van de provincie Utrecht op het samenspel met inwoners

Lees verder

Bijdrage Handelingskader gebiedsgerichte aanpak stikstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer