Bijdrage Onderzoek Reken­kamer Dolder­seweg


17 december 2018

Bijdrage Provinciale Staten 17 december 2018, agendapunt 26:

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren wil de Randstedelijke Rekenkamer bedanken voor het degelijke, leesbare rapport. Mijn fractie sluit zich aan bij de woede, frustratie, verbijstering en ongeloof van diverse fracties over het rapport van de Rekenkamer over de verkoop van de kavels van de Dolderseweg.

Laat ik voorop stellen dat mijn fractie nooit voorstander is geweest of zal zijn van de verkoop van kavels. Laat de natuur de natuur.

Voorzitter, als u de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamer leest, vindt GS dan niet dat de aanbevelingen hele logische, vanzelfsprekende aanbevelingen zijn? Aanbevelingen die al jaren ingebed hadden moeten zijn in procedures en protocollen?

Nu lijkt het er op dat wanneer we alle muggen bij elkaar optellen er toch sprake is van een olifant. Om die olifant in de toekomst te voorkomen lijkt een vliegenmepper voor de Partij voor de Dieren geen oplossing.

Onderhand krijgt mijn fractie er wel een bult van en dat is geen muggenbult.

Wat is er voor GS nieuw aan de aanbevelingen? Welk plan heeft GS voor de uitvoering van deze aanbevelingen? En wanneer is het plan er? En hoe kan PS nu wel de vinger aan de pols houden?

Gaat PS nu van incident naar incident en van onderzoek naar onderzoek? Gedeputeerde noemde het een pijnlijk beeld van handelen en een patroon van onvolkomenheden. Gedeputeerde biedt excuses aan en wil zich verantwoorden over wat er mis ging. Mijn fractie vraagt zich af of er excuses waren gemaakt als het rapport van de Rekenkamer er niet was geweest. Kortom: mijn fractie heeft er weinig vertrouwen in.

Voorzitter, ik dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Statenvoorstel Rijnbrug

Lees verder

Bijdrage onderzoek rekenkamer Uithoflijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer