Caro Engels


Frac­tie­me­de­werker

Caro (zij/haar) komt uit Breda en is een aantal jaar geleden voor haar studie naar de provincie Utrecht verhuisd. Na een tijdje in Zeist en Nieuwegein gewoond te hebben, is zij in Utrecht gaan wonen, waar ze niet snel meer weg zou willen. Sinds mei 2020 heeft ze haar studie Environment & Society Studies afgerond, waarbij ze de specialisatie lokale klimaatverandering & duurzame steden heeft gevolgd. Tijdens haar studie hield ze zich vooral bezig met milieubeleid en verdiepte zij zich in allerlei duurzaamheidsvraagstukken, zoals de energietransitie, een duurzamer voedselsysteem en de circulaire economie. Hierbij stond steeds de verhouding tussen de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties en inwoners centraal. Sinds januari 2021 ondersteunt ze de Utrechtse Statenfractie. Daarnaast is ze binnen de partij actief lid bij de werkgroep Utrecht en maakt ze onderdeel uit van het afdelingsbestuur als secretaris.

"Toen ik het partijprogramma van de Partij voor de Dieren voor het eerst las, was ik blij verrast over het feit dat de daar beschreven visie zo sterk overeenkwam met mijn eigen visie. De Aarde en al haar bewoners, flora en fauna, zijn van waarde en verdienen een stem. Klimaatverandering is een complex probleem waar we zo snel mogelijk actie tegen moeten ondernemen. Het maakt me enorm enthousiast om me nu, vanuit deze positie, in te kunnen zetten voor de partij en haar idealisme om te zetten in realisme. Zo dragen we in de provincie ons steentje bij aan een mooiere, gezonde en compassievolle wereld."