Amen­dement ambitie bodem­daling


10 december 2018

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 december 2018, ter behandeling van Statenvoorstel Visie Bodemdaling 2018 PS2018RGW17,

besluiten in de Visie Bodemdaling Provincie Utrecht 2018 de tekst:

De provincie streeft in het veengebied naar een economisch rendabel landgebruik met een maatschappelijk aanvaardbare bodemdaling, voldoende kansen voor realisatie van maatschappelijke opgaven en een reductie van de CO2-uitstoot die past bij de klimaatdoelstellingen. De provincie vindt het verminderen van bodemdaling met gemiddeld 25-30% in 2030 een realistisch percentage.

als volgt te wijzigen:

De provincie streeft in het veengebied naar een economisch rendabel landgebruik zonder bodemdaling, voldoende kansen voor realisatie van maatschappelijke opgaven en een reductie van de CO2-uitstoot die past bij de klimaatdoelstellingen.

Willem van der Steeg
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, PvdA, SP, CU, 50PLUS

Tegen

VVD, CDA, PVV, GL, SGP