Motie kilo­me­ter­heffing


10 december 2018

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 december 2018, ter behandeling van Statenvoorstel Rijnbrug PS2018MME24,

Constaterende dat:

  • Er dagelijks files staan op veel Utrechtse wegen, voornamelijk tijdens de spitsuren;
  • De provincie structureel vele miljoenen euro’s belastinggeld uitgeeft aan meer asfalt, teneinde de filedruk te verlagen;

Overwegende dat:

  • Meer asfalt juist leidt tot meer wegverkeer[1];
  • De natuur en biodiversiteit in onze provincie steeds meer onder druk staan door de aanleg en verbreding van wegen;
  • De invoering van een kilometerheffing zorgt voor minder autogebruik en dus een positieve invloed heeft op de filedruk;
  • Een kilometerheffing daarmee in lijn is met klimaatdoelstellingen en het ‘de vervuiler betaalt’-principe,

Roept GS op bij het Rijk aan te dringen op de invoering van een kilometerheffing, met een hogere heffing tijdens de spitsuren,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1] https://decorrespondent.nl/8436/kan-minder-asfalt-leiden-tot-minder-file-ja-dat-kan/887020724700-92cbb83c


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, GL, CU

Tegen

VVD, CDA, PvdA, PVV, SP, SGP, 50PLUS