Amen­dement Dier­vrien­de­lijke water­demping


10 maart 2021

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2021, ter behandeling van Statenvoorstel vaststellen interim Omgevingsverordening,

Besluiten in de tekst:

Artikel 2.33 Specifieke zorgplicht

Degene die een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk dempt en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit kan leiden tot nadelige gevolgen voor de belangen, bedoeld in artikel 2.20, is verplicht:

a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen,

b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, en

c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt, die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd.


Het volgende punt toe te voegen:


Artikel 2.33 Specifieke zorgplicht

Degene die een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk dempt en weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat die activiteit kan leiden tot nadelige gevolgen voor de belangen, bedoeld in artikel 2.20, is verplicht:

a. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd om die gevolgen te voorkomen,

b. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, die gevolgen zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken,

c. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt, die activiteit achterwege te laten voor zover dat redelijkerwijs van diegene kan worden gevraagd, en

d. rekening te houden met de aanwezige fauna en te zorgen dat het (gedeeltelijk) dempen op een diervriendelijke manier wordt uitgevoerd.


Toelichting

Met de voorgestelde wijziging wil de Partij voor de Dieren voorkomen dat de aanwezige fauna onnodig onder een berg zand wordt begraven.


Willem van der Steeg
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

JA21, PvdD, VVD, SP, 50PLUS

Tegen

D66, CDA, PvdA, PVV, GL, CU, SGP

Lees onze andere moties

Motie Utrechtse Donut Coalitie

Lees verder

Amendement Verdringing bij waterschaarste

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer