Amen­dement Invoering betaald parkeren P+R Breukelen


27 mei 2020

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 27 mei 2020, ter behandeling van Statenvoorstel Uitbreiding P + R Breukelen,

besluiten in de tekst:

Voorgesteld wordt
1. Een krediet van € 5 miljoen ter beschikking te stellen voor de bouw van een parkeervoorziening ten behoeve van uitbreiding P+R Breukelen. De investering wordt gedekt uit de kapitaallasten, daar is budget beschikbaar.

als volgt te wijzigen:

Voorgesteld wordt
1. Een krediet van € 5 miljoen ter beschikking te stellen voor de bouw van een parkeervoorziening ten behoeve van uitbreiding P+R Breukelen. De investering wordt gedekt uit de kapitaallasten, daar is budget beschikbaar.
2. Aan dit krediet de voorwaarde te verbinden dat bij oplevering van de nieuwe capaciteit betaald parkeren is of wordt ingevoerd, en daarvoor een voorstel aan PS te zenden.


Willem van der Steeg
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, FvD

Tegen

VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, SP, GL, CU, SGP, 50PLUS

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Jaarwisseling feest voor iedereen

Lees verder

Motie Green Deal Voedselbossen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer