Motie Autoloze dag


30 oktober 2019

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, ter behandeling van Statenvoorstel Programma Begroting 2020 (PS2019PS23),

overwegende dat

  • een autoloze dag kan bijdragen aan de bewustwording van luchtvervuiling en de gevolgen van klimaatverandering;
  • een autoloze dag ervoor kan zorgen dat meer mensen kiezen voor alternatieve middelen van vervoer in plaats van de auto,

verzoeken het college van GS

  • om de autoloze dag actief onder de aandacht van de Utrechtse gemeenten te brengen;
  • te inventariseren welke Utrechtse gemeenten open staan voor een jaarlijkse of eenmalige autoloze dag;
  • waar hiervoor behoeft is deelnemende gemeenten te faciliteren bij de uitvoering hiervan,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller
Partij voor de Dieren

Andrea Poppe
SP

David Oude Wesselink
GroenLinks

Hanane Bittich
DENK

Jeroen van Oort
ChristenUnie

Bertrick van den Dikkenberg
SGP

Julie d’Hondt
PvdA

Derk Boswijk
CDA


Status

Aangenomen

Voor

Tegen