Motie Biomassa is niet duurzaam


6 november 2019

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 30 oktober 2019, ter behandeling van Statenvoorstel Klimaatakkoord (PS2019MM04),

constaterende dat

  • het klimaatakkoord sterk leunt op het stoken van biomassa;
  • het opwekken van elektriciteit in een biomassacentrale leidt tot 20% meer uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof dan een centrale die op steenkool draait[1],

spreken als haar mening uit dat biomassa onterecht als duurzame energiebron wordt bestempeld,

verzoeken het college van GS er in IPO verband en in gesprek met het Rijk op aan te dringen dat biomassa niet duurzaam is en dus geen onderdeel zou moeten uitmaken van het Klimaatakkoord,

en gaan over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg
Partij voor de Dieren

[1] https://nos.nl/artikel/2308292-onderzoek-biomassacentrales-stoten-meer-co2-uit-dan-steenkoolcentrales.html


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PVV, SP, SGP, 50PLUS

Tegen

GL, DENK, VVD, D66, CDA, PvdA, CU