Motie stop afschot katten


10 juli 2019

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 juli 2019, ter behandeling van de Kadernota 2020 – 2023,

Constaterende dat:

  • Vermeende wilde katten nog steeds in twee provincies, waaronder de provincie Utrecht, door jagers mogen worden afgeschoten,

Overwegende dat:

  • Het onverantwoord is om katten af te schieten, omdat niet met blote oog valt vast te stellen of het om een verwilderde-/zwerfkat gaat of om een huiskat;
  • Het maatschappelijk draagvlak voor het doden van zwerfkatten beperkt is,

Verzoeken het college van GS:

  • Om afschot van vermeende verwilderde katten niet langer toe te staan binnen de provincie Utrecht;
  • Alleen diervriendelijke methoden zoals de TNR-methode[1] in te zetten,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1] http://www.zwerfkatten-nederland.nl/tnr/


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, SP, GL, 50PLUS

Tegen

FvD, VVD, D66, CDA, PVV, CU, SGP