Motie Beschik­baarheid bus


Motie op staten­voorstel 'Nota van Uitgangs­punten en OV-netwerk­per­spectief'

11 mei 2022

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 mei 2022, aan de orde hebbende het statenvoorstel Nota van Uitgangspunten en OV-netwerkperspectief

Constaterende dat:

 • Elf gemeenten en daarmee plusminus 250.000 inwoners van de provincie Utrecht voor het gebruik van het openbaar vervoer primair afhankelijk zijn van het vervoer per bus. Het betreft de gemeenten:
  Eemnes, Bunschoten, Leusden, Woudenberg, Renswoude, Wijk bij Duurstede, De Ronde Venen, Lopik, Montfoort, Oudewater en Vijfheerenlanden;
 • Deze busverbinding voor de inwoners van deze gemeenten noodzakelijk is om gebruik te kunnen maken van onderwijs/opleiding, werk, zorg en regionale winkelcentra;
 • Het ontbreken van busverbindingen van en naar deze gemeenten direct negatieve impact heeft op de economische ontwikkeling binnen de gehele provincie Utrecht, inclusief de steden Utrecht en Amersfoort;
 • Het ontbreken van busverbindingen vanuit deze gemeenten direct zorgt voor een verdere autonome groei van het autoverkeer binnen de provincie Utrecht;
 • Minimaal aanbod van OV zorgt voor minimale reizigersaantallen;
 • De provincie Utrecht en de vervoersbedrijven niet in staat lijken deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Overwegende dat:

 • Iedereen in de provincie Utrecht minimaal gebruik moet kunnen maken van het OV tussen de woonplaats en de regionale OV-knooppunten; onbelemmerde toegang tot onderwijs, werk en zorg is immers voor alle inwoners belangrijk;
 • Een toename in autoverkeer zorgt voor een averechts effect op de duurzaamheidsopgaven van de provincie Utrecht (stikstof, CO2, enz.);
 • Een toename in autoverkeer een negatieve impact heeft op de verkeersveiligheid, leefbaarheid en gezondheid in de provincie Utrecht;
 • De provincie Utrecht zelf de komende twintig jaar inzet op de bouw van nog eens 125.000 woningen en goede ontsluitende OV-verbindingen daarvoor een randvoorwaarde zijn.

Verzoekt GS:

 • Zich actief in te zetten om bij de afwegingen m.b.t. de bekostiging van het OV die de provincie Utrecht gaat maken, de busverbindingen in de voornoemde tien gemeenten minimaal te garanderen;
 • De busverbindingen waar deze elf gemeenten van afhankelijk zijn specifiek aandacht te geven ten opzichte van busverbindingen binnen stedelijk gebied.

En gaat over tot de orde van de dag.

Gerdien Bikker, CDA
Bertrick van den Dikkenberg, SGP
Mieke Hoek, 50PLUS
Willem van der Steeg, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Provinciaal OV-abonnement

Lees verder

Motie beveiligde overgangen trams Nieuwegein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer