Motie Provin­ciaal OV-abon­nement


11 mei 2022

Provinciale staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 mei 2022 ter behandeling van bovengemeld onderwerp:

Constaterende dat:

  • de reizigersaantallen in het Utrechtse openbaar vervoer als gevolg van de coronapandemie fors zijn terug gelopen en het nog enkele jaren kan duren voordat deze weer op het niveau van vóór corona zijn;
  • de provincie Utrecht grote ambities heeft om het openbaar vervoernetwerk uit te breiden en aantrekkelijk en bereikbaar wil maken voor een brede reizigersgroep;
  • OV een belangrijke rol heeft in de verduurzaming van mobiliteit;
  • het OV in de provincie Utrecht relatief gezien vrij duur is en het aantal OV-reizigers met een abonnement percentueel gezien vrij laag is.

Overwegende dat:

  • Oostenrijk een zogeheten ‘Klimaticket’[1] heeft ingevoerd bedoeld om forensen makkelijker te laten overstappen van de auto op OV;
  • reizigers met een dergelijk OV-abonnement tegen een sterk gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van al het openbaar vervoer;
  • de populariteit van het Oostenrijkse Klimaticket aantoont dat een Utrechts concessie- en modaliteit overstijgend OV-abonnement, reizigers kan stimuleren tot het maken van duurzamere reiskeuzes.

Verzoeken het College:

  • De mogelijkheden voor een provinciaal OV-abonnement te onderzoeken en hierover in gesprek te gaan met huidige/toekomstige concessiehouders
  • Hierover terug te koppelen aan PS.

En gaan over tot de orde van de dag.


Willem van der Steeg, Partij voor de Dieren

Arjan Koerts, ChristenUnie

David Oude Wesselink, GroenLinks

Philip Overkleeft, D66

Julie d’ Hondt, PvdA

Mieke Hoek, 50PLUS


[1] https://pvmagazine.nl/nieuw-klimaticket-met-trein-en-bus-door-oostenrijk-voor-1095-euro-per-jaar/


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, PvdA, PVV, SP, GL, CU, SGP, 50PLUS

Tegen

JA21, CDA