Motie Carnivoor? Geef het door


10 juli 2019

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 juli 2019, ter behandeling van de kadernota 2020 - 2023,

constaterende dat

  • een vegetarisch voedingspatroon positief bijdraagt aan het verminderen van broeikasgasemissies en zorgt voor minder dierenleed;
  • de voedselkeuze in sterke mate wordt bepaald door het aanbod en de sociale norm;

overwegende dat

  • het college aangeeft te willen streven naar een beter milieu;
  • het college aangeeft dierenwelzijn belangrijk te vinden,

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten

  • om de catering standaard vegetarische gerechten, bij voorkeur regionaal, te laten serveren bij lunches, diners en snacks tijdens (commissie)vergaderingen van Provinciale Staten, waarbij biologisch vlees of vis als dieetwens kan worden opgegeven,

en gaan over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren - Hiltje Keller

* NB: Hoofdelijke stemming, zie motie 43


Status

Verworpen

Voor

Tegen