Motie Steen­breek


10 juli 2019

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 juli 2019, ter behandeling van het Statenvoorstel Kadernota 2020 - 2023,

constaterende dat:

  • De provincies Overijssel en Noord-Brabant zich hebben aangesloten bij Stichting Steenbreek;
  • 9 van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht zich hebben aangesloten bij Stichting Steenbreek;
  • Onder de campagne Operatie Steenbreek, door overheden, bedrijven en particulieren acties worden ondernomen ter vergroening van de privĂ©- en openbare ruimte;

overwegende dat:

  • Betegelde tuinen en een versteende openbare ruimte niet 'klimaatproef' zijn;
  • Een groene leefomgeving goed is voor de biodiversiteit;
  • Betegelde tuinen en een versteende openbare ruimte bij hoosbuien kunnen bijdragen aan overstromingen en verontreiniging van natuur en milieu;
  • Groen het overtollige water beter vast kan houden en daardoor de kans op vervuilende riool overstorten helpen verminderen;
  • Verstening zorgt voor afname van het leefgebied van bijvoorbeeld egels, vlinders, bijen en insecten, en heeft daardoor ook een negatief effect op vleermuizen en vogels;
  • Verstening het hitte-eiland-effect versterkt (het temperatuurverschil tussen stad en buitengebied);

verzoeken het college van GS:

  • Om zich aan te sluiten bij Stichting Steenbreek,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller - Partij voor de Dieren

Tineke Koelewijn - CDA


Status

Aangehouden

Voor

Tegen