Motie Carnivoor? Geef het door!


14 april 2021

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 14 april 2021, ter behandeling van
het Statenvoorstel Provinciale Voedselagenda 2021-2023

constaterende dat:

  • Een lagere vleesconsumptie bijdraagt aan de vermindering van broeikasgas- en stikstofuitstoot;
  • Een plantaardiger eetpatroon zorgt voor minder dierenleed;
  • Een plantaardiger eetpatroon gezondheidsvoordelen heeft, zoals een verlaagd risico op hart- en vaatziekten;
  • Onze voedselkeuze in sterke mate wordt bepaald door het aanbod en de sociale norm

overwegende dat:

  • Het college streeft naar een duurzame voedselvoorziening en -aanbod;
  • Het college streeft naar een gezonde leefomgeving;
  • Het college streeft naar een betere volksgezondheid;
  • Het college aangeeft dierenwelzijn belangrijk te vinden

verzoeken het college van GS:

  • In aanvulling op de Green Deal Duurzame Catering de provinciale catering standaard vegetarische gerechten, bij voorkeur samengesteld uit regionale ingrediĆ«nten, te laten serveren bij lunches, diners en snacks tijdens (commissie)vergaderingen, borrels en evenementen van Provinciale Staten, waarbij biologisch vlees of vis als dieetwens kan worden opgegeven.

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen