Motie Dieren­welzijn


24 september 2018

INGETROKKEN wegens toezegging

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 24 september 2018, ter behandeling van Statenvoorstel Landbouwvisie, PS2018RGW09,

overwegende dat er 3,6 miljoen landbouwhuisdieren in Utrecht worden gehouden[1], bijna een drievoud van het aantal inwoners in onze provincie,

constaterende dat dierenwelzijn in de visie van 2011[2] een duidelijke plek kreeg in de landbouwvisie,

van mening dat:

  • er geen reden is om van deze koers af te wijken;
  • integendeel: aandacht voor dierenwelzijn in de landbouwsector zeer hard nodig is;
  • duurzame veehouderij ook betekent dat er rekening wordt gehouden met dierenwelzijn[3],

verzoeken het college van GS dierenwelzijn een prominente plek te geven in het uitvoeringsprogramma, die minstens evenwaardig is aan de lijn die in de visie van 2011 is ingezet.

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren

[1] CBS Statline, maart 2018: http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=80781ned&D1=83-100,120-133&D2=11&D3=l&HDR=G1,G2&STB=T&VW=T

[2] https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/269376/landbouwvisie_2011_provincie_utrecht_compleet.pdf

[3] https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij/duurzame-veehouderij


Status

Overgenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie PAS op de plaats

Lees verder

Motie ‘die ballon gaat niet op’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer