Motie Geen bomen­plant en -kap voor biomassa


Motie op staten­voorstel 'Stra­­te­­gisch bosbeleid, meer en beter bos'

11 mei 2022

Provinciale Staten Utrecht, bijeen op 11 mei 2022, beraadslagende over Statenvoorstel Strategisch Bosbeleid:

Constaterende dat:

  • Dat Gedeputeerde Staten een bossenstrategie voorstelt, met onder andere de aanleg van 1500 hectare bos;
  • Hout een van de grondstoffen is die worden gebruikt voor het opwekken van energie via biomassa in Nederland.

Overwegende dat:

  • Dat bij het verbranden van bomen in biomassacentrales veel C02 vrijkomt;
  • De Commissie Remkes het Kabinet heeft geadviseerd te stoppen met subsidies voor het bijstoken van biomassa;
  • Het tientallen jaren duurt om bomen die zijn gekapt te herplanten en te laten volgroeien;
  • Als biomassa het hoofddoel van de productie is, wordt er gesproken over biomassa uit de productiestroom en dit stukken minder wenselijk is voor de klimaatdoelstellingen als het gebruik van biomassa als bijproduct (zoals snoeiafval, takken en bladeren).

Spreekt als haar mening uit:

  • Dat het gebruik van nieuw en bestaand bos voor de productie van hout ten behoeve van het verbranden ervan als biomassa ongewenst is.

Roepen het college van Gedeputeerde Staten op:

  • Deze mening van de Staten over te dragen aan bosbeheerders in onze provincie;
  • Zich in te spannen om ervoor te zorgen dat er geen bomen worden gekapt als bron voor biomassacentrales uit nieuw en bestaand bosareaal.

En gaan over tot de orde van de dag.

Michiel Fiscalini, JA21
Juliëtte van Gilse, VVD
Hiltje Keller, Partij voor de Dieren
Mieke Hoek, 50PLUS


Status

Verworpen

Voor

JA21, PvdD, VVD, PVV, SP, SGP, 50PLUS

Tegen

D66, CDA, PvdA, GL, CU

Lees onze andere moties

Motie Ruimte voor wild bos

Lees verder

Motie Meer aandacht voor rivier- en beekbegeleidend bos

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer