Motie Geen taboe op vermin­dering dier­aan­tallen


18 februari 2019

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 18 februari 2019, ter behandeling van Samenwerkingsagenda Landbouw (PS2019RGW03),

Overwegende dat zowel het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL, 2018[1]), als de Sociaal-Economische Raad (SER, 2016[2]) en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI, 2018[3]) pleiten voor een verkleining van de veestapel, om de problematische milieudruk van de landbouw bij de bron aan te pakken;

Spreken uit dat vermindering van dieraantallen in de veehouderij en sturing daarop vanaf nu onderdeel gaat uitmaken van het Utrechts landbouwbeleid,

en gaan over tot de orde van de dag.

[1] https://themasites.pbl.nl/balansvandeleefomgeving/jaargang-2018/themas/landbouw-en-voedsel

[2] https://www.ser.nl/nl/publicaties/versnelling-duurzame-veehouderij

[3] https://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/duurzaam-en-gezond


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, SP, GL, CU, 50PLUS

Tegen

VVD, D66, CDA, PVV, SGP