Motie Utrechtse aanpak dieren­welzijn


18 februari 2019

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 18 februari 2019, ter behandeling van Samenwerkingsagenda Landbouw, PS2019RGW03,

constaterende dat:

  • Er in de Samenwerkingsagenda Landbouw aandacht is voor dierenwelzijn;
  • Er wordt vastgehouden aan Europese en nationale normen,

overwegende dat:

  • De zogenoemde aandacht voor dierenwelzijn goed is, maar niet concreet;
  • De provincie Utrecht zich kan profileren als koploper dierenwelzijn,

verzoeken het college van GS:

  • Te komen met een voorstel voor een Utrechtse aanpak om waar mogelijk het welzijn van landbouwhuisdieren te verbeteren,

en gaan over tot de orde van de dag.


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, CDA, PvdA, PVV, SP, GL, CU, SGP, 50PLUS

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Schiphol slaat op hol

Lees verder

Motie Geen taboe op vermindering dieraantallen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer