Motie eiken­pro­ces­sierups - laat de natuur haar werk doen


10 juli 2019

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 juli 2019, ter bespreking van de motie vreemd aan de orde van de dag met betrekking tot de eikenprocessierups,

constaterende dat:

  • Ondanks bestrijding door mensen de laatste jaren de aanwezigheid van de eikenprocessierups sterk is toegenomen;
  • Er een gebrek aan kennis is hoe natuurlijke vijanden het best ingezet kunnen worden;

overwegende dat:

  • Ook biologische bestrijdingsmiddelen veroorzaken dat ander leven dan de eikenprocessierups wordt gedood;
  • Deze bestrijdingsmiddelen direct of indirect ook natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups kan treffen;

verzoeken het college van GS:

Om een pilot natuurlijke bestrijding op te zetten ten aanzien van de eikenprocessierups, waarbij de aanwezigheid van natuurlijke vijanden (zoals bijvoorbeeld vogels, vleermuizen, sluipwespen en sluipvliegen) gestimuleerd wordt, en om de resultaten daarvan terug te koppelen aan PS,

en gaan over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg - Partij voor de Dieren

Wilma de Boer-Leijsma - PvdA

Marjolein van Elteren - GroenLinks


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdA, PVV, SP, GL, 50PLUS

Tegen

FvD, VVD, D66, CDA, CU, SGP

Lees onze andere moties

Motie Groen Rijnenburg

Lees verder

Motie opvang zieke & gewonde dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer