Motie Meer bomen bij tram­krui­singen


7 juli 2021

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 7 juli 2021, ter behandeling van SV Kadernota 2022-2025

constaterende dat:

 • er in recente maanden meerdere ongelukken hebben plaatsgevonden tussen trams en overig verkeer in zowel Nieuwegein als Utrecht;
 • hierbij trams ontspoorden, veel schade en persoonlijk letsel zijn ontstaan;
 • deze ongelukken plaatsvonden op kruisingen zonder spoorbomen;

overwegende dat:

 • huidige veiligheidsmaatregelen, zoals rijden op zicht en gedragsveranderende campagnes niet afdoende blijken om aanrijdingen te voorkomen;
 • het College zegt te staan voor een veilige exploitatie van het tramsysteem volgens het risicoprincipe ‘as low as reasonably possible’;
 • spoorbomen de kans op onveilige situaties tussen tram en overig wegverkeer verkleinen;
 • beveiligde tramkruisingen een vlottere dienstregeling mogelijk maken, het gevoel van veiligheid verhogen en de kans op vertraging voor reizigers verkleinen;
 • reizigersorganisatie Rover pleit voor het beveiligen van alle tramkruisingen in Nieuwegein en Utrecht met spoorbomen, waar technisch mogelijk;
 • in IJsselstein alle tramkruisingen al beveiligd zijn met spoorbomen;

spreekt als haar mening uit dat:

 • het wenselijk is passende veiligheidsmaatregelen te treffen vóórdat nieuwe ongelukken plaatsvinden;

verzoeken het college van GS:

 • in gesprek te gaan met de gemeenten Nieuwegein en Utrecht en vervoerders over het plaatsen van spoorbomen, waar technisch haalbaar, om de veiligheid van trampassagiers, personeel en andere verkeersdeelnemers beter te borgen;
 • hierover verslag uit te brengen richting Provinciale Staten

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen