Motie nood­toe­stand klimaat en biodi­ver­siteit


10 juli 2019

Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 juli 2019, ter behandeling van het Statenvoorstel Kadernota 2020-2023,

constaterende dat

  • de klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op aarde;
  • de zesde uitstervingsgolf in volle gang is, omdat de biodiversiteit in snel tempo afneemt;
  • wereldwijd diverse landen en steden inmiddels de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen,

van mening dat

  • het uitroepen van de biodiversiteitsnoodtoestand een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om de biodiversiteit te beschermen en herstellen;
  • het uitroepen van de noodtoestand voor klimaat een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om de opwarming van de aarde zo veel als mogelijk te beperken;

roept de noodtoestand uit voor het klimaat en de biodiversiteit,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, D66, PvdA, SP, GL, 50PLUS

Tegen

VVD, CDA, PVV, CU, SGP