Motie Effec­tieve parti­ci­patie


Motie op staten­voorstel 'Visie van de provincie Utrecht op het samenspel met bewoners'

23 maart 2022

Aan de voorzitter van de provinciale staten

Provinciale staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 23 maart 2022 ter behandeling van het SV Visie van de provincie Utrecht op het samenspel met bewoners:

Constaterende dat:

  • De provincie met dit voorstel naar een volledig en gericht participatieproces streeft;
  • Er geen monitoring van het participatieproces beschreven staat in de visie of leidraad;

Overwegende dat:

  • Het verschil tussen het beschreven participatieproces en de praktische uitwerking daarvan aanwezig tot groot kan zijn;
  • Het van belang is dat er gekeken wordt of het beschreven participatieproces ook echt doet wat het beoogt;
  • Representatieve en actieve participatie cruciaal is voor een democratische overheid;

Draagt GS op om aan de visie een heldere rapportage- en monitoringsparagraaf toe te voegen waarin beschreven wordt op welke wijze de provincie de praktische uitwerking van haar participatieproces evalueert.

En gaan over tot de orde van de dag.

Willem van der Steeg
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, VVD, D66, PvdA, PVV, SP, GL, CU, SGP, 50PLUS

Tegen

CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Borging ‘participatie’ en verkenning ‘uitdaagrecht’

Lees verder

Motie Vluchtelingen verdienen onze zorg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer