Motie OV op volle sterkte -- Verworpen


Motie bij Staten­voorstel Kader­brief 2024-2027

28 juni 2023

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 28 juni,
Gehoord de beraadslagingen

Overwegende dat:

  • De afschaling van de OV-dienstregeling zoals hij tijdens het corona-tijdperk gold, vooralsnog niet is teruggedraaid;
  • Dat door deze afschaling reizigers uit het OV zijn afgehaakt (waaronder de 'rendabele' forenzen);
  • Een betrouwbare dienstregeling waarin het OV frequent rijdt de aantrekkingskracht van OV vergroot en reizigers stimuleert om voor het OV te kiezen;

Roepen het College van Gedeputeerde Staten op om:

  • De dienstregelingen in het OV terug te brengen naar het niveau van 'voor corona';
  • Hierbij evenredig in te zetten op OV in het buitengebied;
  • De hiervoor benodigde kosten à €20 miljoen te verwerken in de begroting 2024.

En gaan over tot de orde van de dag.

Ondertekend door:
J.P. Breur, Socialistische Partij

A. Travaille, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, JA21, 50PLUS, FvD

Tegen

GL, PvdA, D66, Volt, CU, BBB, SGP, CDA, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Toetsing op beleidsdoelen -- Verworpen

Lees verder

Motie Plassen bij de Maarsseveenseplassen -- Verworpen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer