Motie Plassen bij de Maars­se­veen­se­plassen -- Verworpen


Motie bij Staten­voorstel Kader­brief 2024-2027

28 juni 2023

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 28 juni 2023, gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat:

 • Het vrij toegankelijk deel van de Maarsseveense plas bedoeld is voor dagrecreatie;
 • Bij mooi weer, hier duizenden mensen gebruik van maken;
 • Er langs dit deel van de Maarsseveense Plassen geen openbare wc’s zijn;
 • Er in een paar uur 300 recreanten een petitie tekenden om daar wc’s te plaatsen;

Overwegende dat:

 • De behoefte aan openbare toiletten ook langs de Maarsseveense Plas dus groot is;
 • Veel dagrecreanten nu hun behoefte in de bosjes doen omdat toiletten ontbreken;
 • Dit een bedreiging is voor de volksgezondheid;
 • Niet alleen mensen, maar ook dieren hierdoor ziek kunnen worden;
 • De vervuiling afbreuk doet aan het goede recreatie-aanbod in onze gemeente;
 • Er steeds meer mensen opzoek gaan naar gratis recreatie omdat ze minder te besteden hebben;

Draagt het College op:

 • In goed overleg met de gemeentes Stichtse Vecht en Utrecht, en de Stichtse Groenlanden (Staatsbosbeheer) te komen tot het plaatsen van voldoende openbare toiletten in het vrij toegankelijk deel langs de grote Maarsseveense Plas;
 • Indien hierbij kosten voor rekening van de provincie komen, deze op te nemen in de begroting.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door:

J.P. Breur, Socialistische Partij

A. Travaille, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, CDA, VVD, JA21, FvD, 50PLUS, PVV

Tegen

GL, CU, D66, Volt, BBB, SGP, PvdA, CDA

Lees onze andere moties

Motie OV op volle sterkte -- Verworpen

Lees verder

Motie Ruimtelijke doorrekening coalitieakkoord 2023 -- Aangenomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer