Motie Schiphol slaat op hol


18 februari 2019

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 18 februari 2019 ter behandeling van Statenvoorstel voorkeursvariant N201,

constaterende dat

  • in het Statenvoorstel de groei van Schiphol expliciet als reden wordt genoemd waarom het wegverkeer op de N201 in de komende jaren nog verder zal toenemen;
  • de minister vandaag heeft aangegeven dat zij Schiphol na 2020 verder wil laten groeien;

overwegende dat

  • het aanpakken van knelpunten op de N201 de groei van Schiphol verder faciliteert;
  • met een verdere groei van de luchtvaartsector de klimaatdoelen van Parijs onmogelijk kunnen worden gehaald;
  • steeds meer gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties – van Greenpeace tot lokale burgerorganisaties – zich daarom uitspreken tegen verdere groei van luchthaven Schiphol;
  • provinciaal verzet tegen de groei van Schiphol van belang is om de leefbaarheid rondom de N201 structureel te kunnen verbeteren, ook omdat veel van deze vliegtuigen boven De Ronde Venen opstijgen en daarbij structureel aanzienlijke geluidsoverlast veroorzaken,

spreekt als haar mening uit

  • dat de Staten, omwille van de effecten van de groei van Schiphol op het klimaat, de natuur, het milieu en de volksgezondheid, tegen verdere groei van luchthaven Schiphol zijn,

verzoeken het college van GS

  • deze mening kenbaar te maken bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,

en gaan over tot de orde van de dag.

Hiltje Keller
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdA, SP, CU, PvdD, 50PLUS

Tegen

VVD, D66, CDA, PVV, SGP

Lees onze andere moties

Motie kies voor variant 4!

Lees verder

Motie Utrechtse aanpak dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer