Motie Thuis­werken faci­li­teren


8 juli 2020

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering virtueel bijeen op 8 juli 2020, ter behandeling van Statenvoorstel Kaderbrief 2021-2024 (PS2020PS07),

Constaterende dat:

 • een groot deel van de Utrechtse (kantoor)werknemers door corona noodgedwongen moe(s)t thuiswerken[1];
 • zo'n 20% van de Utrechtse kantoormedewerkers druk ervaart om weer op kantoor te moeten werken, waarvan 7% ernstige druk [1];
 • een ruime meerderheid van de Utrechtse werknemers na corona deels wil blijven thuiswerken en dat 95% van de werkgevers daarbij geen belemmeringen ziet voor de productiviteit[2];
 • het college van GS reeds heeft aangegeven thuiswerken na corona blijvend te willen stimuleren,

Overwegende dat:

 • meer thuiswerken leidt tot minder auto’s op de weg, waarmee het een bijdrage levert aan provinciale doelen op het gebied van mobiliteit, luchtkwaliteit en klimaat;
 • meer thuiswerken leidt tot extra tijd voor het gezin, vrienden of een hobby;
 • ambtenaren van de provincie Utrecht nog geen expliciet recht hebben om (deels) thuis te werken,

Verzoeken het college van GS structureel thuiswerken voor provinciale ambtenaren zoveel als mogelijk te borgen en te faciliteren

  En gaan over tot de orde van de dag.

  Hiltje Keller
  Partij voor de Dieren

  Julie d’Hondt
  Partij van de Arbeid

  [1] https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2067102/

  [2] https://www.ad.nl/utrecht/thuiswerken-bevalt-utrechters-beter-dan-werknemers-in-andere-delen-van-het-land~a1516cf2/


  Status

  Ingetrokken

  Voor

  Tegen

  Lees onze andere moties

  Motie Green Deal Voedselbossen

  Lees verder

  Motie Noodzaak krimp veestapel

  Lees verder

  Help mee aan een betere wereld

      Word lid Doneer