Algemene leden­ver­­ga­­dering: nieuw gekozen bestuur voor afdeling Utrecht


Inclusief een nieuwe voor­zitter

4 juni 2023

Zondag 4 juni vond de algemene ledenvergadering (ALV) van Partij voor de Dieren afdeling Utrecht plaats.

Tijdens de ALV werden de aanwezige leden meegenomen door het politieke jaar. Fracties en werkgroepen deelden hun behaalde successen in 2022 en 2023 en werkgroepen hun afdelingsactiviteiten. Jaarverslagen en financiën werden bekeken en Johnas van Lammeren, onze eerste wethouder in de provincie Utrecht, vertelde over zijn ervaringen als wethouder in de gemeente Amersfoort. Anjo Travaille, voorzitter van de Provinciale Statenfractie van de PvdD lichtte de leden in over de huidige stand van zaken rondom de totstandkoming van de Provinciale Statencoalitie en de eerste successen waar PvdD al de hand in had.

Én er werd gestemd over nieuwe bestuursleden. Diane van Diemen, Olivia Butterman en voorzitter Michiel Knol gaven het stokje over aan drie nieuwe talenten. Zara Ruiter, Ron van Wonderen en Jacqueline Rijkmans traden toe tot het bestuur en Ischa Mulder ontving de voorzittershamer na stemming door de leden.

Diane van Diemen, Olivia Butterman en Michiel Knol werden heel hartelijk bedankt voor hun ongelooflijke inzet alle jaren voor de PvdD! Alle drie blijven actief betrokken bij de PvdD.

Het nieuwe bestuur ziet er nu als volgt uit:

  • Ischa Mulder - voorzitter
  • Andreas Ligtvoet - penningmeester
  • Zara Ruiter - secretaris
  • Laura van Roekel - algemeen bestuurslid
  • Jacqueline Rijkmans - algemeen bestuurslid
  • Ron van Wonderen - algemeen bestuurslid
  • Lizzy van Coeverden - algemeen bestuurslid (aspirant)


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Afschot van vossen is een fopmaatregel

In gebieden in de provincie Utrecht waar weidevogels zijn, mogen vossen worden afgeschoten. Dat heeft de Raad van State b...

Lees verder

Doorbraak: voorlopig geen bomenkap bij landgoed Oude Tempel

De meerderheid van de Utrechtse Statenleden steunt het het voorstel van de Partij voor de Dieren om de geplande woningbouw op...

Lees verder