Doorbraak: voorlopig geen bomenkap bij landgoed Oude Tempel


Partijen links en rechts spreken zich uit tegen de plannen

28 juni 2023

De meerderheid van de Utrechtse Statenleden steunt het het voorstel van de Partij voor de Dieren om de geplande woningbouw op landgoed Oude Tempel te heroverwegen. De plannen, die 20 jaar geleden zijn opgesteld, beogen de kap van het merendeel van de bomen om hier ruimte te maken voor 300 woningen. Inwoners, actiegroepen en natuurorganisaties zetten zich al jaren in om de natuur op het landgoed te behouden. Eerder bogen de rechters van de Raad van State zich al over deze kwestie en in juni dit jaar dienden belanghebbenden zelfs hun bezwaar tegen de plannen in bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waar het nu in behandeling is genomen. Helaas bleven de plannen al deze tijd ongewijzigd.

Tot nu. Politieke partijen van links tot rechts, van boer tot stedeling, hebben hun steun uitgesproken voor het voorstel dat de Partij voor de Dieren samen met Volt, 50PLUS en BBB indiende. Het bestuur van de provincie Utrecht heeft hiermee opdracht gekregen om de gevolgen en mogelijkheden in beeld te brengen van het stopzetten van de plannen en om op zoek te gaan naar een alternatieve locatie waar de natuur niet wordt aangetast. Bovendien zal het provinciebestuur de gemeente Soest verzoeken geen besluiten te nemen over ontwikkelingen op het landgoed totdat het onderzoek is afgerond en besproken met de Utrechtse Statenleden.

"Het behoud van het bos is hiermee nog geen zekerheid, maar het is wel degelijk een doorbraak," zegt PvdD Statenlid Jesseka Batteau, de indiener van het voorstel. "De tijd is aangebroken om politieke moed te tonen en ook om beloftes na te komen. En dat is helemaal niet moeilijk. We weten allemaal dat de vernietiging van een bos, een heel ecosysteem, op geen enkele manier is goed te praten of uit te leggen. Luxe wonen in een gedecimeerd bos is geen mensenrecht, een schone, gezonde en duurzame leefomgeving wel."

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Algemene leden­ver­ga­dering: nieuw gekozen bestuur voor afdeling Utrecht

Zondag 4 juni vond de algemene ledenvergadering (ALV) van Partij voor de Dieren afdeling Utrecht plaats. Tijdens de ALV werd...

Lees verder

Dierenwelzijn voortaan in Utrechtse aanpak landelijk gebied

Het voorstel 'Ook onze transitie' van de Partij voor de Dieren is aangenomen. Dit zorgt ervoor dat dierenwelzijn voortaan mee...

Lees verder