Afschot van vossen is een fopmaat­regel


Vossen zijn niet de grootste dreiging voor weide­vogels

11 mei 2023

In gebieden in de provincie Utrecht waar weidevogels zijn, mogen vossen worden afgeschoten. Dat heeft de Raad van State besloten in een voorlopige uitspraak op 11 mei. Dit ondanks de bezwaren van Faunabescherming, Stichting Animal Rights en Fauna4Life. “In de provincie Utrecht is de weidevogelpopulatie sinds 1990 met 60% afgenomen. Maar dit komt echt niet door vossen of andere roofdieren”, zegt Jesseka Batteau, Statenlid in de provincie Utrecht voor Partij voor de Dieren.

De Faunabeheereenheid van de provincie Utrecht, de organisatie die het wildbeheer reguleert, heeft aangedrongen op afschot van vossen. Daarbij is niet aangetoond welk effect dit gaat hebben op de populatie van scholeksters, tureluur of grutto. “Zoals Faunabescherming en Animal Rights ook aangeven is er geen causaal verband tussen populaties van weidevogels en predatie door de vos.”

“Als Provincie Utrecht weidevogels echt belangrijk vindt, kom dan niet met dit soort nepmaatregelen. Verhoging van het waterpeil, minder maaien, kruidenrijk grasland en minder bestrijdingsmiddelen in de landbouw zouden direct een herstel van de weidevogelpopulaties geven”, volgens Batteau. De Partij voor de Dieren zal hier de komende week vragen over stellen in Provinciale Staten van Utrecht.

Gerelateerd nieuws

50e stoel in Provinciale Staten nu 'Toekomststoel’

Na de verkiezingen van 15 maart zijn de onderhandelingen voor Provinciale Staten in volle gang. Welke partijen uiteindelijk d...

Lees verder

Algemene leden­ver­ga­dering: nieuw gekozen bestuur voor afdeling Utrecht

Zondag 4 juni vond de algemene ledenvergadering (ALV) van Partij voor de Dieren afdeling Utrecht plaats. Tijdens de ALV werd...

Lees verder