Bomenkap Amers­foort omgeven door laksheid en ontbre­kende infor­matie


23 april 2021

Bomenkap Amersfoort omgeven door laksheid en ontbrekende informatie

Utrecht, 23 april 2021

In februari van dit jaar werd er een stuk bos gekapt in de buurt van de Utrechtseweg bij Amersfoort. Omwonenden leken verrast[1] en zelfs de gemeenteraad van de Keistad zei van niets af te weten.[2] Reden voor de Partij voor de Dieren om Statenvragen te stellen. Inmiddels hebben we de beantwoording ontvangen en de ‘plotselinge’ bomen blijkt omgeven te zijn door laksheid, halve beloftes en ontbrekende informatie.

Het gekapte stuk bos van 0,8 hectare, maakte deel uit van een zogenaamde 'oude boskern'. Dit is een stuk bos dat, dankzij een hoge leeftijd en hoge ecologische waarde in principe wettelijke bescherming geniet. Maar ondanks de beschermde status, heeft de provincie Utrecht besloten geen kapverbod op te leggen, want de oude boskern zou in slechte staat verkeren en men vond de bouw van een woonzorgcentrum van groter maatschappelijk belang. Bovendien gaf de ontwikkelaar van het gebied aan het resterende bosdeel te willen herstellen. Er bestaan echter geen concrete beleidsregels over de afweging van belangen in dit soort situaties. In het op te stellen provinciaal bosbeleid gaat het College bekijken of dit verder uitgewerkt kan worden. Dit zullen we als PvdD in de gaten houden.

Het is het College niet bekend wat de bestemming van de gekapte bomen zal zijn. Zij kon dus niet aangeven of uitgesloten is dat het als biomassa gebruikt zal worden en zegt dat dit geen onderdeel vormt van het toetsingskader bij het beoordelen van kapmeldingen. Verder blijkt pas uit navraag dat er op voorhand geen ecologisch werkprotocol ingeleverd is door de ontwikkelaar. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht gaat hier achteraan bij de aanvrager van de kapmelding. Het was tevens aan de initiatiefnemer om omwonenden te informeren over de aanstaande kap, ook dit is niet gebeurd.

De gemeenteraad van Amersfoort gaf aan verrast te zijn door de kap. Echter, zij had van de kap kunnen weten. De provincie Utrecht heeft de ingediende melding van de kap geaccepteerd en geen verbod opgelegd. De gemeente krijgt hier in zo’n geval geen afschrift van, maar hoort te weten dat als er binnen vier weken geen verbod opgelegd wordt, de melding geaccepteerd is. Of dit het geval was, is niet bekend, maar de raad lijkt in ieder geval niet op de hoogte te zijn gesteld.

Tot slot, omdat het gekapte bos niet op dezelfde locatie gecompenseerd kan worden, moet er elders twee keer zoveel bos terugkomen als dat er gekapt is. De aanvrager heeft maar liefst drie jaar de tijd voor het aanvragen van een ontheffing hiervoor, maar dit is nog niet gebeurd. Het is echter vreemd dat dit geen onderdeel hoeft uit te maken van de oorspronkelijke plannen voor de kap en bebouwing.

Kortom, voor de Partij voor de Dieren zijn er genoeg aanknopingspunten, om ons te beraden op vervolgstappen. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

De gehele beantwoording op onze schriftelijke vragen is hier terug te lezen: https://utrecht.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-over-plotselinge-bomenkap-in-amersfoort


[1] https://www.ad.nl/amersfoort/iedereen-is-boos-over-de-kap-van-honderden-bomen-in-amersfoort-maar-het-leed-is-al-geschied~a25796b1/

[2] https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/2139334/raadsleden-amersfoort-boos-over-plotselinge-bomenkap-maar-ook-wethouder-is-verrast.html

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren deelt donuts uit tijdens Statenvergadering

Partij voor de Dieren deelt donuts uit tijdens Statenvergadering Utrecht, 3 maart 2021 – Tijdens de Statenvergadering van wo...

Lees verder

Provincie gaat verbod op recyclingsgranulaat onderzoeken

Provincie gaat aan de slag met de problematiek van recyclingsgranulaat Maandag 15 februari besteedde het programma ‘Pointer’...

Lees verder