Partij voor de Dieren deelt donuts uit tijdens Staten­ver­ga­dering


3 maart 2021

Partij voor de Dieren deelt donuts uit tijdens Statenvergadering

Utrecht, 3 maart 2021 – Tijdens de Statenvergadering van woensdag 3 maart, deelde de Statenfractie van de Partij voor de Dieren plantaardige donuts uit. De aanwezige gedeputeerden en Statenleden kregen de lekkernij voorgeschoteld, als ludieke actie bij het indienen van een motie over de zogeheten ‘donut economie’.

Bij de behandeling van het Statenvoorstel Economische Visie 2020-2027 pleitte de Partij voor de Dieren voor een nieuw perspectief op de economie, dat rekening houdt met het sociale fundament van de samenleving enerzijds en de draagkracht van de Aarde anderzijds. Dit perspectief komt overeen met het model van de donut economie, bedacht door de Britse econome Kate Raworth. De ingediende motie roept op een coalitie van maatschappelijk betrokken partners te vormen om de donut economie toe te passen in de provincie Utrecht.

Statenlid Willem van der Steeg: “Continue economische groei op een planeet die niet meegroeit, is een utopie. Het roer moet om naar een werkelijk duurzame economie in dienst van de samenleving. Het model van de donuteconomie past daar heel goed bij”.