Provincie gaat verbod op recy­clings­gra­nulaat onder­zoeken


26 april 2021

Provincie gaat aan de slag met de problematiek van recyclingsgranulaat

Maandag 15 februari besteedde het programma ‘Pointer’ van KRO-NCRV aandacht aan het gebruik van recyclingsgranulaat. De Partij voor de Dieren stelde schriftelijke vragen over de nadelen hiervan voor het milieu en de provincie doet in haar beantwoording toezeggingen om de problematiek aan te pakken.

Recyclingsgranulaat is vervuild, plastic (bouw)afval dat soms voor de aanleg van wegen, maar ook wandelpaden in natuurgebieden gebruikt wordt, bijvoorbeeld door Staatsbosbeheer.[1] Wettelijk gezien mag dit in minimale hoeveelheden (tot 1%) verwerkt worden. Echter, in de praktijk worden ook grovere stukken plastic aangetroffen, die kunnen desintegreren tot microplastics en als zodanig de bodem kunnen vervuilen. Als Partij voor de Dieren maken wij ons hier zorgen om en dus wilden we van de Gedeputeerde weten of en hoe vaak recyclingsgranulaat in de provincie Utrecht gebruikt wordt, door wie en of er gevallen van milieuverontreiniging bekend zijn, als gevolg van het gebruik hiervan.

Uit de beantwoording van onze schriftelijke vragen blijkt dat de rol van de provincie beperkt is en het vooral gemeenten zijn die hierin het bevoegd gezag vormen. Daarnaast is er geen meldplicht voor het gebruik van recyclingsgranulaat en dat maakt het erg lastig om te controleren of alles volgens de regels gaat. Er zijn dan ook geen gevallen bekend van milieuverontreiniging door plastic (bouw)afval in wandelpaden en wegen, terwijl het breed wordt toegepast door verschillende organisaties en instanties.

Dat klinkt weinig hoopgevend, maar de Gedeputeerde geeft aan dat het College het gevaar van microplastics voor het milieu wel degelijk erkent en voornemens is de door de PvdD aangereikte handschoen op te pakken. Zo wil zij de problematiek agenderen tijdens het overleg met andere provincies, om zo gezamenlijk tot een standpunt te komen dat richting het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gecommuniceerd kan worden. Verder wil zij de mogelijkheden voor handhavend optreden onderzoeken en hierbij tevens kijken naar de mogelijkheden om het gebruik van recyclingsgranulaat te verbieden op terreinen waar de provincie zelf verantwoordelijk is voor het beheer. Tot slot geeft de Gedeputeerde aan dat het College een infosessie wil organiseren voor gemeenten om de problematiek aan te kaarten en handelingsperspectief te bieden.

Al met al toch een positieve reactie en we danken dan ook de Gedeputeerde voor het serieus nemen van deze problematiek. We zijn erg benieuwd naar de vervolgstappen die het College aangeeft te gaan zetten.


[1] https://pointer.kro-ncrv.nl/staatsbosbeheer-stort-met-plastic-vervuild-bouwpuin-in-natuurgebieden


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Bomenkap Amersfoort omgeven door laksheid en ontbrekende informatie

Bomenkap Amersfoort omgeven door laksheid en ontbrekende informatie Utrecht, 23 april 2021 In februari van dit jaar werd er...

Lees verder

Faunabeheer rondom kasteel De Haar onder vuur

Utrecht, 23 juli 2021 - De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van ...

Lees verder