Ecolo­gische groei in plaats van econo­mische groei


23 juni 2015

De provincie Utrecht staart zich blind op economische groei. Zo wordt de schaalvergroting van de landbouw gestimuleerd, en ook op natuur wordt keer op keer beknibbeld. Tijdens de laatste Provinciale Statenvergadering voor het reces heeft de PvdD gepleit voor ecologische groei in plaats van economische groei. Bij de behandeling van de Kadernota vroeg fractievoorzitter Hiltje Keller om meer aandacht voor dieren, natuur en milieu.

In Utrecht zal het aantal megastallen de komende jaren verdrievoudigen als de provincie hiervoor geen strengere regels opstelt. Megastallen brengen grote risico’s met zich mee voor dierenwelzijn, natuur, milieu en de volksgezondheid. De Partij voor de Dieren diende daarom, samen met de SP, een motie in waarin het college van GroenLinks, D66, CDA en VVD werd opgeroepen om megastallen actief te ontmoedigen. Helaas werd deze motie alleen gesteund door 50PLUS en de PvdA.

Ook is een extra inspanning van het college nodig voor de realisatie van natuur. De provincie heeft namelijk nog een achterstand van 56 hectare weg te werken om de gestelde natuurdoelen te kunnen halen. Voor 2021 moet er nog minimaal 1500 hectare natuur worden aangelegd, zoals is afgesproken in het Akkoord van Utrecht. Omdat dit al veel minder is dan oorspronkelijk was afgesproken, vindt de PvdD dat alle zeilen moeten worden bijgezet om dit doel in ieder geval veilig te stellen. De PvdD en de SP dienden daarom een motie in waarin het college werd opgeroepen de achterstand dit jaar nog in te halen. Helaas was ook hiervoor onvoldoende steun.

Hiltje Keller: “Er is te weinig erkenning is voor wat de natuur nodig heeft. GS valt steeds weer terug op economische groei. Ecologische groei is van veel grotere waarde. Probeer je adem maar eens in te houden terwijl je je geld telt.”

Lees hier de bijdrage van Hiltje Keller

Gerelateerd nieuws

Vegetarisch als standaard, vlees en vis dieetwens

Tijdens de laatste Provinciale Statenvergadering heeft de Partij voor de Dieren een motie ingediend om in het provinciehuis s...

Lees verder

Statenvragen over verplaatsing museum Ronde Venen

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht maakt zich zorgen over de voorgenomen verplaatsing van museum De Ronde ...

Lees verder