Staten­vragen over verplaatsing museum Ronde Venen


5 augustus 2015

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht maakt zich zorgen over de voorgenomen verplaatsing van museum De Ronde Venen naar natuurgebied Botshol. De verhuis- en uitbreidingsplannen zullen een grote impact hebben op de natuur in dit gebied. Vogens lokale media ondersteunt de provincie Utrecht de voorgenomen verhuizing met een bedrag van € 100.000. De Statenfractie is van mening dat de provincie de natuurgebieden moet beschermen en heeft daarom het college van Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd.

Vanwege teruglopende bezoekersaantallen heeft museum De Ronde Venen in Vinkeveen plannen voor een doorstart. Herlocatie is hier onderdeel van. Het museum geeft de voorkeur aan een verhuizing naar het natuurgebied Botshol, omdat de historie van dit veengebied aansluit op de museumcollectie.

Botshol maakt onderdeel uit van het Nationaal Natuurnetwerk, en is aangewezen als stilte- en Natura2000-gebied. Voor de instandhouding van de unieke natuur in Botshol heeft de provincie een Europese subsidie van € 1,6 miljoen gekregen. Daarnaast heeft de provincie in 2012 het ‘Pact van de Poldertrots’ getekend, waarmee zij beloofde het gebied gedurende vijftig jaar met rust te laten.

De verhuizing van het museum gaat gepaard met intensieve bouwwerkzaamheden, een structurele uitbreiding van activiteiten en bezoekersaantallen. De verhuizing past daarmee niet binnen de instandhoudings- en beschermingsdoelstellingen van het natuurgebied. Daarom verbaast het de Partij voor de Dieren dat de provincie financiële steun toegezegd lijkt te hebben aan de plannen.

Fractievoorzitter Hiltje Keller: “De ambitie van museum om haar collectie toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor een groter publiek steunen wij van harte. Musea kunnen ons veel leren, en ons met andere ogen naar de wereld laten kijken. Maar de natuur in ons land staat onder grote druk. Ongetwijfeld is er een alternatieve locatie waar het museum haar ambities kan realiseren.”

De Statenvragen zijn hier te lezen.

Gerelateerd nieuws

Ecologische groei in plaats van economische groei

De provincie Utrecht staart zich blind op economische groei. Zo wordt de schaalvergroting van de landbouw gestimuleerd, en oo...

Lees verder

Proef open wegbermen tegen wildaanrijdingen ook in Utrecht

Naar aanleiding van vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren gaat ook de provincie Utrecht een pilot starten ...

Lees verder