Nieuw commis­sielid Utrechtse Staten­fractie


19 juni 2017

Willem van der Steeg is op maandag 19 juni j.l. benoemd tot commissielid van de Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren. De commissaris van de Koning heeft van der Steeg officieel beëdigd. Van der Steeg zal de Statenfractie samen met fractievoorzitter Hiltje Keller vertegenwoordigen in de provinciale commissie Ruimte, Groen en Water.

Naast zijn nieuwe functie als commissielid is van der Steeg fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). Hier geeft hij samen met Anjo Travaille en René van de Kruk invulling aan de standpunten van de Partij voor de Dieren op het gebied van water, waarbij waterkwaliteit en ecosystemen in en rond het water speerpunten vormen.

Voordat van der Steeg in 2015 het stokje overdroeg aan Hiltje Keller was hij vanaf 2011 fractievoorzitter van de Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren. De onderwerpen die in de Utrechtse Statencommissie worden behandeld en de politieke arena zijn voor hem bekend terrein.

Van der Steeg kijkt er naar uit om de standpunten van de Partij voor de Dieren in zijn rol als commissielid bij de commissie Ruimte, Groen en Water onder de aandacht te brengen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren wil mens-, dier- en milieuvriendelijk vuurwerkbeleid

Utrecht, 30 december 2016 - De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over h...

Lees verder

Stop discriminatie - artikel 1 in provinciehuis

Een muurschildering van artikel 1 van de Grondwet is vandaag d.d. 11 december 2017 onthuld in de ontvangstruimte van het Utre...

Lees verder