Partij voor de Dieren wil mens-, dier- en mili­eu­vrien­delijk vuur­werk­beleid


29 december 2016

Utrecht, 30 december 2016 - De Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft schriftelijke vragen gesteld over het vuurwerkbeleid in de provincie. De partij ziet dat het maatschappelijk draagvlak voor consumentenvuurwerk afneemt, dat de veiligheid en gezondheid voor mens en dier niet gegarandeerd kunnen worden, en dat er nog te vaak zonder toestemming vuurwerk wordt afgestoken.

Rokend vuurwerk

Vanuit de samenleving is sprake van een toenemende weerstand tegen het afsteken van vuurwerk. Het Vuurwerkmanifest dat pleit voor een verbod op consumentenvuurwerk, is door meer dan 31.000 particulieren en 800 organisaties ondertekend. De belangrijkste kritiek op het afsteken van vuurwerk is dat de veiligheid en gezondheid voor mens en dier niet gegarandeerd kunnen worden. Zo raken jaarlijks zo’n 200 mensen – vaak omstanders – verwond door vuurwerk. Een derde van de verwondingen is blijvend. Daarnaast ervaren miljoenen vogels stress door vuurwerk rond de jaarwisseling en slaan daardoor op de vlucht, zo blijkt uit onderzoek van Vogelbescherming Nederland.

Knallend vuurwerk en felle lichtflitsen verstoren gehouden en in het wild levende dieren. Ook is het ontbranden van vuurwerk schadelijk voor het milieu. De vrijkomende gifdampen en zware metalen veroorzaken verontreinigingen van lucht, bodem en oppervlaktewater. Milieuvriendelijk en stil vuurwerk kunnen uitkomst bieden om mens, dier en milieu te sparen.

De provincie Utrecht heeft een belangrijke rol in het verlenen van toestemming voor vuurwerkevenementen. Gedeputeerde Staten zijn namelijk verantwoordelijk voor de meldingen en het verlenen van toestemming voor georganiseerde vuurwerkevenementen, ook buiten de jaarwisseling om. Hiltje Keller, fractievoorzitter van de Statenfractie Partij voor de Dieren Utrecht: “In

plaats van het afsteken van vuurwerk door particulieren, zouden er professionele vuurwerkshows georganiseerd moeten worden. Dat is de beste manier om ervoor te zorgen dat mensen, dieren en het milieu ongeschonden aan het nieuwe jaar kunnen beginnen. Wij vragen daarom de provincie om ook bij het verlenen van toestemming voor vuurwerkevenementen een veel zorgvuldiger afweging te maken en beter te controleren of regels worden nageleefd.”

Gerelateerd nieuws

Vacature fractievrijwilliger

Met twee Statenleden, een commissielid en twee fractiemedewerkers vormt de Statenfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht...

Lees verder

Nieuw commissielid Utrechtse Statenfractie

Willem van der Steeg is op maandag 19 juni j.l. benoemd tot commissielid van de Utrechtse Statenfractie van de Partij voor de...

Lees verder