Partij voor de Dieren komt op voor weide­vogels


16 maart 2015

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren Utrecht maakt zich sterk voor het behoud van de enige echte paashaas die eieren verstopt in weilanden. Deze ‘paashaas’ draagt de naam weidevogel. Een soort die in haar voortbestaan ernstig onder druk staat door veranderingen in het landschap.

Pasen is in aantocht en het symbolische ei ligt als voorbode hierop in verschillende kleuren en smaken in de supermarkt. Eieren te over, maar dit gaat helaas niet op voor de broedsels van weidevogels. Sinds 1960 is namelijk meer dan de helft van alle weidevogels verdwenen uit ons land.

Veranderingen in het landschap zijn hier de belangrijkste oorzaak van. Door het verlagen van het grondwaterpeil, het egaliseren van graslanden en de eentonigheid van gewassen ten gunste van een meer intensieve landbouw, is er amper geschikt leefgebied over voor weidevogels in de provincie Utrecht. De provincie heeft daarom speciale weidevogel kerngebieden aangewezen, waar het beheer van het landschap gericht is op het behoud van driekwart van de resterende weidevogelpopulatie.

Dezelfde elementen die weidevogels in een rap tempo uit ons landschap laten verdwijnen, veroorzaken piekpopulaties en plagen van andere soorten. Zo hebben zich eerder dit jaar grote populaties veldmuizen in de provincie ontwikkeld. Op sommige locaties hebben deze dieren schade toegebracht aan graslanden, welke zich in de weidevogel kerngebieden bevinden.

Weidevogels dreigen hierdoor juist in de cruciale broedperiode hun nest- en voedselgebieden kwijt te raken. Willem van der Steeg, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Utrecht, legt uit: “Bij herstel van grasland wordt er geploegd en opnieuw ingezaaid. Legsels en leefgebieden van weidevogels dreigen hiermee verloren gaan. Daarom roept onze fractie de provincie op om géén graslandherstellende maatregelen te nemen gedurende de broedperiode van weidevogels, en om bij het opnieuw inzaaien van gras bij te dragen aan de meerkosten van het gebruik van kruidenrijk graszaad.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren vraagt aandacht voor vergeten jachtslachtoffers

Op vrijdag 13 maart voerden Marianne Thieme, en lijsttrekker van de Partij voor de Dieren voor de Provinciale Statenverkiezin...

Lees verder

Provincie ontkent vogelgriepgevaar bio-industrie

In de antwoorden op de statenvragen van de Utrechtse fractie van de PvdD geeft de provincie aan dat zij in de intensieve plui...

Lees verder